Welcome to Alivez GYM & FITNESS

Any Questions? Call Us:-

+91 722-888-8555

Team Alivez


Team Member

Trainer


Ikram Mirza
Satish Powar
Sajid Khan Pathan
Nayan Patel
Nikunj Patel
Rozeb Vohra
Kinjal Patel

Ankita Kharsikar
Subham Baliyan
Ramashankar Rao
Taslim Patel

Joseph Noronha
Tohsif Patel
Nandish Patel
Jaypal Singh
Sheshang Lakdawala
Vaidehi Patel
Rezaa Imran
Sahil Prabhakar
Shilpa
Mayur Yadav
Sajid Patel
Kaushal Brahmbhatt