Team Alivez

Team Member

Trainer

 • Ikram Mirza
 • Satish Powar
 • Sajid Khan Pathan
 • Nayan Patel
 • Nikunj Patel
 • Rozeb Vohra
 • Kinjal Patel
 • Ankita Kharsikar
 • Subham Baliyan
 • Ramashankar Rao
 • Taslim Patel
 • Joseph Noronha
 • Tohsif Patel
 • Nandish Patel
 • Jaypal Singh
 • Sheshang Lakdawala
 • Vaidehi Patel
 • Rezaa Imran
 • Sahil Prabhakar
 • Shilpa
 • Mayur Yadav
 • Sajid Patel
 • Kaushal Brahmbhatt